Kiểm tra, đánh giá các dự án xử lý rác thải không hoạt động

08/12/2022
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Trả lời kiến nghị của cử tri đề nghị thành phố xem xét đối với Nhà máy xử lý rác thải xã Phương Đình (huyện Đan Phượng) được đầu tư mấy trăm tỷ đồng nhưng đến nay đã nhiều năm không hoạt động, gây lãng phí; UBND thành phố Hà Nội cho biết: Theo báo cáo của Sở Xây dựng, Nhà máy xử lý rác thải Phương Đình đã hoạt động chính thức từ tháng 4-2016. 
Tuy nhiên, từ khi hoạt động chính thức, Nhà máy thường xuyên phải xin ngừng tiếp nhận rác do sự cố hỏng hóc thiết bị (từ thời điểm hoạt động đến năm 2018 ngừng 5 lần, 777 ngày). Từ tháng 4-2018 đến nay, Nhà máy dừng sửa chữa kết hợp nâng cấp hệ thống khí thải theo Quy chuẩn mới (QCVN 61- MT:2016/BTNMT) tuy nhiên chưa đạt nên không vận hành xử lý rác từ thời điểm đó đến nay.
Nguyên nhân theo đánh giá là thiết bị công nghệ lạc hậu, chưa phù hợp với đặc tính rác thải của Hà Nội (chưa qua phân loại), nhiệt trị thấp nên việc vận hành thường xuyên gặp các sự cố: Không đạt nhiệt độ cần thiết (600-800 độ C), tắc hệ thống cấp khí đốt và thoát khí thải, tuy đã sửa chữa nhiều lần nhưng chưa khắc phục được.
Về các dự án xử lý rác thải đã đầu tư nhưng không hoạt động, UBND thành phố đã ban hành các văn bản: Số 7758/VP-TNMT ngày 8-8-2022, số 6068/VP-TNMT ngày 24-6-2022, số 6069/VP-TNMT ngày 24-6-2022 về việc kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Dự án khu xử lý rác thải huyện Đông Anh và Dự án nhà máy xử lý và chế biến rác thải Phương Đình của Công ty cổ phần Đầu tư Thành Quang. Trong đó, UBND thành phố đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan: Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Đan Phượng, Công ty cổ phần Đầu tư Thành Quang... kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện dự án của nhà đầu tư.