Quy định và Bảng giá các loại đất trên địa bàn Thành phố áp dụng từ ngày 01/1/2020 đến 31/12/2024

31/12/2019
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 31/12/2019, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 30/2019/UBND - QĐ Quyết định về việc ban hành Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn Thành phố áp dụng từ ngày 01/1/2020 đến 31/12/2024. Chi tiết Quyết định và bảng giá các loại đất tại fie đính kèm: