Ngày 19/8, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 3541/UBND-KH&ĐT, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về đấu thầu và thúc đẩy triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ.   Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp,... Đọc tiếp »