Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nhận được văn bản số 151/UBND  ngày 07/06/2024 của Ủy ban nhân dân xã Vân Hà  về việc đề nghị đăng thông tin tham vấn đánh giá tác động môi trường của Dự án " Xây dựng tuyến đường số 2 thôn Hà Khê, xã Vân Hà". Thực hiện Khoản 4 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường... Đọc tiếp »

Quyết định về việc thành lập hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án: “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất khu Nhị Khê 1, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội” Chi tiết tại file đính kèm Đọc tiếp »

Quyết định về việc thành lập hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án: “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X4, thôn Lâm Hộ, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh” Chi tiết tại file đính kèm Đọc tiếp »

Quyết định về việc thành lập hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án: “Xây dựng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu cây xanh, công cộng phía bắc thôn Lại Đà” Chi tiết tại file đính kèm Đọc tiếp »

Quyết định về việc thành lập hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án: “Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Thụy Hòa 3, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội” Chi tiết tại file đính kèm Đọc tiếp »