Ngày 4/9, Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 1251-CV/TU, triển khai Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”.   Công văn nêu rõ, theo đề nghị của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, để việc triển khai Cuộc vận động “CB, CC, VC nói không với tiêu cực” đạt hiệu quả thiết thực... Đọc tiếp »