Bổ sung danh sách chủ đầu tư đã thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai (Công ty CP đầu tư và xây dựng Xuân Mai và Công ty CP sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu) Đọc tiếp »