Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022: ''Xây dựng một tương lai chung cho mọi sự sống''

26/05/2022
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Công văn số 2442/BTNMT-TTTT gửi các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và các địa phương về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022.