Cục Khoáng sản Việt Nam đang chủ trì, phối hợp với Cục Địa chất Việt Nam và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản và các công việc liên quan. Trong Dự thảo Luật này, Cục Khoáng sản Việt Nam đã đề xuất đưa vào nhiều quy định mới nhằm tháo gỡ những khó... Đọc tiếp »

Ngày 20/4, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình hành động số 27-CTr/TU về thực hiện Kết luận số 36-KL/TƯ, ngày 23/6/2022, của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chương trình nêu rõ, Thành phố sẽ bảo đảm số lượng,... Đọc tiếp »

Tổng Thư ký Quốc hội vừa thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ rà soát các quy định về trách nhiệm quản lý tài nguyên nước để đảm bảo phân cấp, phân quyền cụ thể, tách bạch phạm vi quản... Đọc tiếp »

Chiều 14/4, trong khuôn khổ Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp, lần thứ 12, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Thành phố Rennes (Pháp) tổ chức phiên Hội thảo về “Môi trường, Nước và Xử lý nước”. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường và bà Flavie Boukhenoufa - Phó Thị... Đọc tiếp »

Ngày 31/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND về thực hiện Kế hoạch số 129-KH/TU ngày 3/2/2023 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TƯ ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kế hoạch gồm... Đọc tiếp »

Theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Năm và dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ Sáu năm 2023. Việc xây dựng Luật cần đảm bảo các chính sách về tài nguyên nước còn cần thống nhất, tránh chồng chéo các... Đọc tiếp »

Ngày 01/02, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký ban hành Nghị định số 02/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2023; bãi bỏ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ quy định chi... Đọc tiếp »

Với sự hỗ trợ của Ngân hàng thế giới (WB), Việt Nam đã xây dựng thành công Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050. Dựa trên kết quả đó, thời gian tới, Bộ TN&MT và WB tiếp tục mở ra các nội dung hợp tác mới, nhằm hiện thực hóa các mục tiêu của Quy hoạch, góp phần đảm bảo an... Đọc tiếp »