Đánh giá mức độ tác động của biến đổi khí hậu đến phát triển hệ thống đô thị

07/09/2022
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Điều tra, đánh giá mức độ tác động của biến đổi khí hậu đến phát triển hệ thống đô thị hiện có và đô thị dự kiến hình thành mới trong giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những nhiệm vụ chính được UBND tỉnh Bình Thuận đề ra trong kế hoạch triển khai “Đề án phát triển các đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030”,
 

Bên cạnh đó, tỉnh Bình Thuận sẽ khoanh vùng, xác định khu vực có nguy cơ chịu tác động cao của biến đổi khí hậu; tính toán khả năng và mức độ tự thích nghi, đề xuất giải pháp ứng phó; hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu và hệ thống bản đồ cảnh báo rủi ro biến đổi khí hậu tại đô thị.

Thời gian tới, tỉnh Bình Thuận cũng sẽ tích hợp nội dung ứng phó biến đổi khí hậu vào quy hoạch và chương trình, kế hoạch phát triển đô thị của tỉnh; cảnh báo các rủi ro tại các khu vực phát triển đô thị có khả năng chịu tác động từ biến đổi khí hậu; Hình thành hệ thống kiểm soát, hạn chế lũ, lụt, ngập úng trong đô thị; Hình thành hồ chứa điều tiết ngập lụt, khai thông, nạo vét, cải tạo, gia cố, nắn dòng cho các đường thoát nước đô thị; Xây dựng đê, kè, tường chắn lũ, phân dòng lũ, công trình chứa nước ngầm hiện đại quy mô lớn; chú trọng phát triển nhà ở vượt lũ, nhà ở có khả năng chống chịu cao với gió bão.

Theo đó, Bình Thuận sẽ ưu tiên thực hiện các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học - công nghệ, thực hiện các dự án thí điểm phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thông minh, kiến trúc xanh, sinh thái ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng công trình tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải; phát triển vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường, tái sử dụng, tái chế. Xây dựng chương trình tuyên truyền, giáo dục nhân dân biết và hiểu rõ bản chất của biến đổi khí hậu từ đó nhận thức, tự giác, chủ động tham gia và phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện, triển khai các chủ trương về công tác ứng phó biến đổi khí hậu.

Mục tiêu, tỉnh Bình Thuận chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên trong cải tạo nâng cấp và phát triển đô thị, góp phần từng bước kiểm soát và giảm mức độ ô nhiễm không khí, nước, đất theo các tiêu chuẩn quốc tế; rà soát, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, quản lý đầu tư phát triển đô thị trong bối cảnh gia tăng nguy cơ rủi ro từ biến đổi khí hậu; nâng cao nhận thức, tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong điều hành, quản lý phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu.