Khẩn trương đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

29/03/2023
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

 Ngày 24/3, UBND thành phố Hà Nội có Văn bản số 818/UBND-TNMT về việc tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện đúng nhiệm vụ do Thành phố giao tại Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 2/2/2023 và Văn bản số 734/UBND-TNMT ngày 20/3/2023; khẩn trương đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và tổng hợp đầy đủ ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), xây dựng dự thảo báo cáo trình UBND Thành phố bảo đảm chất lượng, khoa học. 
UBND Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Văn phòng UBND Thành phố tham mưu cho Thành phố tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm khoa học, cụ thể, tỉ mỉ. Trong đó chuẩn bị kỹ về nội dung: Báo cáo tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, công điện của Chính phủ, kế hoạch của UBND Thành phố về lấy ý kiến nhân dân; tổng hợp các nhóm ý kiến đã góp ý cho dự thảo Luật; báo cáo đề dẫn của hội nghị; các nội dung quan trọng để gợi ý tiếp tục góp ý tại hội nghị, nhất là các vấn đề liên quan trực tiếp đến thực tiễn công tác quản lý nhà nước trên địa bàn Thành phố về đất đai, quy hoạch, đầu tư, tài chính; các khó khăn, vướng mắc của các tổ chức kinh tế, người sử dụng đất…; đề xuất thành phần tham gia và có ý kiến góp ý tại hội nghị, việc tổ chức các đầu cầu trực tuyến tại các quận, huyện, thị xã; tổng hợp, bổ sung, hoàn thiện báo cáo sau hội nghị để tiếp tục báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.