Tối 7/5, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 273/TB-VP về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Chủ Xuân Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội, tại phiên họp số 109, diễn ra cùng ngày. Theo đó, Ban Chỉ đạo yêu cầu Sở Y tế,... Đọc tiếp »

Thực hiện chỉ đạo của Thành uỷ Hà Nội về tăng cường lãnh đạo các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn Thành phố; Văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 Thành phố; Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở khẩn trương,... Đọc tiếp »

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo để các Phòng, đơn vị thuộc Sở có chỉ tiêu thi tuyển công chức và các thí sinh đăng ký dự thi vào công chức làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại dữ liệu, các thông tin cá nhân, đặc biệt là các nội dung quan trọng trong phiếu đăng ký dự thi. Nếu có... Đọc tiếp »

Thực hiện quyết định sô 4219/QĐ -UBND ngày 18/9/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và Ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2020. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo việc thi tuyển viên chức vào... Đọc tiếp »

Sở Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội vừa phát động Cuộc thi viết “Hành động đẹp bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội” năm 2020. Cuộc thi nhằm góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường làng nghề, tạo nếp sống đẹp, hành vi tuân thủ pháp luật, bảo vệ môi trường cho người dân;... Đọc tiếp »