Tờ Trình về việc Ban hành Nghị quyết điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với  khai thác khoáng sản địa bàn Thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố thực hiện theo Nghị quyết số 115/2020/QH14 của Quốc Hội Chi tiết tại Fie đính kèm    Đọc tiếp »

Nghị Quyết điều chỉnh mức thu phí Bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố thực hiện theo Nghị quyết số 115/2020/QH14 của Quốc Hội Chi tiết tại Fie đính kèm Đọc tiếp »

Dự thảo Tờ trình Về việc xây dựng Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành... Đọc tiếp »

Dự thảo Nghị Quyết Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội Chi tiết tại Fie... Đọc tiếp »

Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội xin thông báo về việc thay đổi địa điểm trụ Sở làm việc của Văn phòng như sau: Địa điểm trụ sở cũ: Toà N1A-B khu đô thị trung hoà nhân chính, phường Nhân chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội Địa điểm trụ sở mới: Toà 12 tầng, số 1 Hoàng Đạo Thuý, phường Nhân Chính, quận Thanh... Đọc tiếp »