Kết quả thi trắc nghiệm môn kiến thức chung và ngoại ngữ vòng 1 trên máy tính, kỳ thi tuyển công chức năm 2022

14/10/2022
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Kết quả thi trắc nghiệm môn kiến thức chung và ngoại ngữ vòng 1 trên máy tính, kỳ thi tuyển công chức năm 2022 
Chi tiết tại Fie đính kèm