Lãnh đạo sở

21/12/2023
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở: Lê Thanh Nam 
Phó Giám đốc Sở: Nguyễn Minh Tấn 
Phó Giám đốc Sở: Nguyễn Anh Quân