Up
Quyết định số 1055/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Quyết định 4676/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Khí tượng Thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Quyết định số 705/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn
Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn thành phố Hà Nội
Thông tư Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt
Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn
Thông tư Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo,cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường
Thông tư Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo,cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm
Thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp tổng kết công tác năm 2012, triển khai kế hoạch năm 2013 của Ban chỉ đạo chương trình hành động thích ứng với biến đổi khí hậu
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2011/TT-BTNMT ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thực hiện quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ