Thuydoanttxd82@gmail.com: Tôi có câu hỏi như sau: Hiện nay trên địa bàn UBND xã thường có diện tích đất nông nghiệp để trồng cây nông nghiệp lâu năm, cây nông nghiệp hàng năm.UBND xã tổ chức cho cá nhân, tổ chức thầu diện tích đất nông nghiệp này, trong hợp đồng giao thầu UBND xã ghi cho phép người được giao thầu được xây dựng nhà cấp 4 để trong nom (nhưng lại không ghi là được xây bao nhiêu m2, cao bao nhiêu m2, được xây dựng bao nhiêu nhà cấp 4 trên diện tích được giao thầu) Vì thực tế sau khi được giao thầu đất nông nghiệp, tổ chức cá nhân họ xây dựng rất nhiều nhà cấp 4 khác nhau nhằm mục đích ở, chăn nuôi phần diện tích đất nông nghiệp để trồng cây nông nghiệp còn lại rất ít. Tôi muốn hỏi việc UBND xã cho phép xây dựng nhà cấp 4 như vậy là đúng hay sai? Khi họ xây dựng nhiều nhà cấp 4 trên diện tích đất nông nghiệp được giao thầu như vậy thì lực lượng thanh tra xây dựng có vào lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm được không? Ngày 13/12/2016 Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có Văn bản số 2739/STNMT-TTr về việc xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất công. Lực lượng thanh tra xây dựng vào lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm đối với các công trình xây dựng nhà cấp 4 trên đất nông nghiệp vi phạm xây dựng trên đất không được phép xây dựng theo quy định tại điểm a Khoản 7 Điều 13 Nghị định 121/2013/NĐ-CP. Xin hỏi lực lượng thanh tra xây dựng làm như vậy đúng hay sai? Các vi phạm này hiện nay xảy ra thường xuyên trên địa bàn xã, vì vậy rất mong sớm nhận được câu trả lời. Cảm ơn!”.