THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC THỬA ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHU ĐỒNG CỔNG, THỊ TRẤN TÂY ĐẰNG, HUYỆN BA VÌ, TP HÀ NỘI

11/12/2019
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết