Ngày 13/10, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tăng cường trách nhiệm, tập trung xử lý các “điểm nghẽn” trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp. Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua, việc thực hiện thủ tục... Đọc tiếp »

Ngày 14/9/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 09/2023/TT-BTNMT về Sửa đổi một số điều của các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên nước.   Theo đó, Thông tư sửa đổi... Đọc tiếp »

Ngày 13/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 232/KH-UBND về việc quản lý biên chế khối các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội, giai đoạn 2024-2026. Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị nói chung và khối các cơ quan nhà nước... Đọc tiếp »

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 644/CĐ-TTg ngày 13/7/2023 yêu cầu các bộ ngành, địa phương chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Công điện nêu rõ: Trong những năm... Đọc tiếp »

Ngày 15/5, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-BTNMT Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong ngành tài nguyên và môi trường.   Đẩy mạnh xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng... Đọc tiếp »

Ngày 23/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2853/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo quyết định, danh mục 04 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Tài nguyên nước trên địa bàn thành... Đọc tiếp »

Sáng 5/6, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Trần Văn Sơn dẫn đầu đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ tiến hành khảo sát thực tế và chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội về công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và bảo đảm thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của... Đọc tiếp »

Ngày 12/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 1063/UBND-KSTTHC về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành... Đọc tiếp »