Quán triệt, triển khai các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng

21/02/2023
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Sáng 17/2, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới ban hành của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chủ trì hội nghị. Dự và chủ trì tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến. 
Hội nghị đã nghe Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính quán triệt, triển khai 3 văn bản mới ban hành của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, gồm: Quy định 96-QĐ/TW, ngày 02/2/2023, của Bộ Chính trị về lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; Quy định số 97/QĐ-TW, ngày 07/2/2023, của Bộ Chính trị về chức năng, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng ở Trung ương; Hướng dẫn số 03-HD/TW, ngày 27/12/2022, của Ban Bí thư về việc thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên. 
Tiếp đó, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình cũng quán triệt Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW ngày 03/1/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tỏ chức chính trị - xã hội.
Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương cũng trao đổi, thảo luận, giải đáp những thắc mắc của các điểm cầu Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương nhằm thống nhất nhận thức, hành động, triển khai hiệu quả các văn bản mới ban hành của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng.
Phát biểu kết luận, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của các văn bản mà Trung ương mới ban hành, đồng thời, đề nghị từng cấp ủy, tổ chức đảng nghiên cứu kỹ để triển khai; trong quá trình đó nếu có gì vướng mắc thì trao đổi với Ban Tổ chức Trung ương để tiếp tục được hướng dẫn.
Nhấn mạnh thêm về Quy định 96-QĐ/TW, ngày 02/2/2023, của Bộ Chính trị về lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho rằng, trên thực tế việc lấy phiếu tín nhiệm còn tình trạng nể nang, dĩ hòa vi quý, chưa đúng thực chất, do vậy từng cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc, khắc phục triệt để những hạn chế, để việc lấy phiếu tín nhiệm theo Quy định 96 đi vào thực chất, từ đó, đánh giá cán bộ đúng hơn, quy hoạch và đề bạt, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ cũng chính xác hơn. 
Đối với Quy định 96-QĐ/TW, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh yêu cầu cần quán triệt nghiêm túc, nhận thức sâu sắc để thực hiện đúng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy chế làm việc và mối quan hệ công tác. Với Hướng dẫn số 03-HD/TW, ngày 27/12/2022, của Ban Bí thư về việc thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, triển khai nghiêm túc, đảm bảo nguyên tắc tổ chức, hoạt động của đảng, gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.