Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 2317/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 09 năm 2019, Ban hành Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức về hoạt động đo đạc và bản đồ, Ngân hàng câu hỏi phục vụ sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ. Theo đó, Quyết định 2317/QĐ-BTNMT có mục tiêu chung của... Đọc tiếp »

Ngày 05/8, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 12/2019/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 20/9/2019. Theo đó, Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám áp dụng cho các bước công việc sau: Công tác... Đọc tiếp »

Theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ của Bộ TN&MT, từ năm 2019 đến hết năm 2022, các đơn vị sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và thành lập hệ thống bản đồ địa hình quốc gia. Từ năm 2019 và các năm tiếp theo, sẽ tiến hành cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc... Đọc tiếp »

Xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia là một nội dung quan trọng của Luật Đo đạc và Bản đồ. Trong Luật cũng quy định rõ trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường là chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch triển khai thực hiện hạ tầng... Đọc tiếp »

Bộ Tài Nguyên và môi trường vừa Ban hành Quyết định số 1988/QĐ-BTNMT ngày 31/7/2019 về Bộ đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực đo đạc và bản đồ do Bộ đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách Nhà nước năm 2019 theo mức tiền lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ... Đọc tiếp »

ngày 12/8/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hdiện tích sànng ký ban hành Kế hoạch số 176/KH-UBND về việc Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Theo đó, mục đích Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 nhằm đánh giá chdiện tích sànnh xãc thực... Đọc tiếp »

Nhấn mạnh về vai trò của Phát triển công nghệ viễn thám phục vụ cho Phát triển kinh tế-xã hội nói chung và ngành Tài Nguyên và môi trường nói riêng, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo VÀ TỔ giúp việc thực hiện Chiến lược Phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 Sáng 9/7, Thứ trưởng Lê Công... Đọc tiếp »

Đỉnh Phan Xi Păng cao 3.147,3 màt, độ cao này cao hơn 4 màt so với kết quả vẫn được sử dụng Chính thức trdiện tích sànn nhiều tài liệu từ 110 năm qua ldiện tích sàn 3.143 màt do người Pháp đo đạc vào năm 1909. đãy là kết quả đo đạc vừa được Cục Đo đạc, Bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam đưa ra tại cuộc... Đọc tiếp »