Ngày 14/12, UBND thành phố Hà Nội Kế hoạch số 286/KH-UBND về kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo kế hoạch, thời gian tới, Thành phố sẽ tiếp tục tăng cường trách... Đọc tiếp »

Ngày 13/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 285/KH-UBND về triển khai tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của thành phố với Cổng dịch vụ công quốc gia, giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Thành phố đặt mục tiêu, đến hết năm 2025, tối thiểu 80% TTHC của thành phố có đủ điều kiện được... Đọc tiếp »

Ngày 14/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 288/KH-UBND về rà soát, thống kê, xây dựng quy trình thủ tục hành chính liên thông, giai đoạn 2021-2025. Theo đó, thời gian tới, Thành phố sẽ rà soát, thống kê các TTHC liên thông, xây dựng quy trình liên thông giữa các cơ quan, đơn vị, đề xuất UBND thành phố phê duyệt... Đọc tiếp »

Nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đơn giản hóa tối thiểu 30% các quy định về TTHC theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác chuyên trách cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công văn hướng dẫn biện pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính. Theo đó, thực hiện giao chỉ tiêu tới từng đơn... Đọc tiếp »

Ngày 26/8, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2791/UBND-TKBT về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ giao. Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đặc biệt là các nhiệm vụ, yêu cầu, nội dung chỉ đạo liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND... Đọc tiếp »

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Bộ TN&MT đã xây dựng và trình Chính phủ phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý. Ông Phan Tuấn Hùng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ TN&MT đã thông tin chi tiết về lộ trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ... Đọc tiếp »

Ngày 27/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 2398/UBND-KSTT, triển khai một số biện pháp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận “một cửa” các cấp để phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện,... Đọc tiếp »

Ngày 20/4, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội có Kế hoạch số 05/KH-HĐTĐKT về tổ chức phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025. Theo đó, đối tượng tham gia phong trào thi đua gồm các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các các tổ chức... Đọc tiếp »