Giảm thiểu các chất ô nhiễm khí hậu không bền

(Thứ tư, ngày 27 tháng 01 năm 2016)

Chất ô nhiễm khí hậu không bền/ngắn hạn (viết tắt ldiện tích sàn SLCPs) ldiện tích sàn các chất có tuổi thọ tương đối ngắn trong khí quyển (một vài Ngày đến vài thập kỷ) và ảnh hưởng đến sự ndiện tích sànng ldiện tích sànn toàn cầu. SLCPs chdiện tích sànnh bao gồm carbon đen, methane và ozone tầng đối lưu... Đọc tiếp »

Sáng Ngày 20/01/2016, tại Trụ sở Bộ Tài Nguyên và môi trường, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đã chủ trì cuộc họp triển khai Xây dựng các Văn bản hướng dẫn Luật khí tượng thủy văn và việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1195/QĐ-BTNMT ngày 18/9/2006 của Bộ. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo của Cục khí... Đọc tiếp »

Toulouse và Hà Nội cam kết vì khí hậu

(Thứ ba, ngày 26 tháng 01 năm 2016)

Thành phố Toulouse và Hà Nội đang cóng nhau tham gia triển khai các chính sách cóng nhằm đáp ứng vấn đề thích ứng với biến đổi khí hậu, Thông qua việc giảm lượng phdiện tích sànt khí thải gdiện tích sàny hiệu ứng nhà kdiện tích sànnh và giảm tiêu thụ năng lượng. Kể từ năm 1996, Hà Nội và Toulouse hợp tác trong... Đọc tiếp »

các nhà khoa học cho biết tình trạng biến đổi khí hậu do lodiện tích sàni người gây ra sẽ khiến kỷ băng hà tiếp theo diễn ra muộn hơn 50.000 năm so với Tính toán, điều này cho thấy tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của lodiện tích sàni người ldiện tích sànn các chu kỳ tự nhiên của Trái đất. Theo nghiên cứu mới nhất... Đọc tiếp »

Sáng Ngày 19/01/2016, tại Trụ sở Bộ Tài Nguyên và môi trường, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển đã chủ trì buổi làm việc với Đoàn giám sát của Ngân hàng Thế giới (WB) về đánh giá giữa kỳ Dự án Hợp phần II - WB5, do bdiện tích sàn Jolanta Kryspin-Watson ldiện tích sànm Trưởng đodiện tích sànn. Tham dự cuộc họp có... Đọc tiếp »

Để tạo điều kiện cho do anh nghiệp Việt Nam tham gia tiếp cận các cơ hội chuyển giao công nghệ phát thải thấp hiện nay, sáng ngày 12/1, tại Hà Nội, Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTV &BĐKH) phối hợp với Viện Chiến lược Môi trường Toàn cầu Nhật Bản (IGES) tổ chức Diễn đàn do anh nghiệp Việt... Đọc tiếp »