Quy định về thành lập, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia đã được Luật Đo đạc và Bản đồ 2018 quy định cụ thể tại các Điều 10, Điều 15, Điều 16. Theo đó, cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình quốc gia phải được cập nhật đầy đủ, chính xác theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ... Đọc tiếp »

Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 mà Chính phủ vừa phê duyệt đặt ra yêu cầu cần xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gi Để thực hiện mục tiêu này, Chính phủ yêu cầu xây dựng... Đọc tiếp »

Để thực hiện Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Chính phủ đã đưa ra danh mục 15 chương trình, đề án, dự án nhiệm vụ ưu tiên đầu tư từ nay đến 2030.                 Cụ thể, Bộ TN&MT... Đọc tiếp »

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 40/NQ-CP về Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.   Chiến lược đề ra 10 nhiệm vụ chủ yếu. Đó là: Hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về đo đạc và... Đọc tiếp »

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định 302/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 kéo dài thời gian thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”. Cụ thể, tiếp tục thực hiện Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản... Đọc tiếp »

Vốn là ngành khoa học nghiên cứu về Trái đất, có liên quan chặt chẽ đến nhiều lĩnh vực khác nhau, nên sự phát triển khoa học và công nghệ trong đo đạc và bản đồ suốt thời gian qua có sự phát triển vượt bậc, song hành cùng sự phát triển của ngành đo đạc và bản đồ. Kết quả hoạt động khoa học và công... Đọc tiếp »

Công nghệ Viễn thám đang ngày càng phát triển mạnh mẽ và ứng dụng rộng rãi trong ngành TN&MT. Hiện nay, không chỉ những dự án lớn, từ Trung ương, mới sử dụng công nghệ này mà ngay cả địa phương cũng đang triển khai Kế hoạch hành động, thu và xử lý dữ liệu ảnh, sử dụng viễn thám để giám sát tài nguyên,... Đọc tiếp »

Được thành lập vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, lĩnh vực viễn thám đã không ngừng phát triển trở thành một lĩnh vực công nghệ cao, hiện đại, đạt mức tiên tiến của khu vực. Đến nay, hầu hết các lĩnh vực TN&MT đã đưa ứng dụng viễn thám phục vụ công tác quản... Đọc tiếp »