Chiều 27/3, Bộ Tài Nguyên và Môi trường (TNMT) đã tổ chức buổi họp báo thường kỳ quý I/2019 do Thứ trưởng Lê Công Thành chủ trì. Tại cuộc họp, nhiều nội dung đã được đưa ra, trong đó vấn đề khí tượng thủy văn, thanh tra quản lý đất đai, môi trường năm 2019 đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo báo... Đọc tiếp »

ngày 18/3, UBND TP Hà Nội Ban hành Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND về việc Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 làm căn cứ xác định giá đất cho một số trường hợp sử dụng đất được pháp luật quy định trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28/3/2019.   Theo đó, Ban hành... Đọc tiếp »

ngày 13/03/2019, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành công văn số 1005/UBND-ĐT về thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định pháp luật về đấu giá tài sản, đất đai. Theo đó, UBND Thành phố thống nhất chỉ đạo việc triển... Đọc tiếp »

ngày 01/03/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hdiện tích sànng ký ban hành công văn số 816/UBND-ĐT về việc thực hiện Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 27/4/2018 của UBND Thành phố về đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 và giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn Thành phố. Theo đó, UBND Thành phố giao UBND CÁC QUẬN,... Đọc tiếp »

ngày 25/02/2019, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND về việc Bãi bỏ Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 08/7/2013 của UBND Thành phố Ban hành quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền thu được từ bán nhà tái định cư trên địa bàn THÔNh phố Hà Nội. Theo Quyết... Đọc tiếp »

Sở Tài Nguyên và môi trường Hà Nội vừa Ban hành thông báo số 223/TB-STNMT-CCQLĐĐ về kết quả thẩm định kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2019 trên địa bàn TP Hà Nội.   tính đến thời điểm hiện tại, Sở Tài Nguyên và môi trường đã nhận được văn bản tham gia ý kiến thẩm định của 7 sở, ngành (Bộ Tư... Đọc tiếp »

ngày 24/12/2018, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 6918/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác Thành phố kiểm tra, rà soát các Dự án đầu tư có sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố. Theo Quyết định, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch... Đọc tiếp »