ngày 31/3/2017, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND về Ban hành một số quy định về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền... Đọc tiếp »

ngày 31/3/2017, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND về Ban hành Quy định một số nội dung về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt... Đọc tiếp »

Chế tài với khai thác cát trái phép

(Thứ hai, ngày 10 tháng 04 năm 2017)

Nghị định số 33/2017/NĐ-CP của Chính phủ vừa Ban hành quy định cụ thể hình thức xử phạt, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi khai thác cát trái phép. Cụ thể, đối với hành vi khai thác cát, sỏi trên sông, hồ gdiện tích sàny sạt, lở ldiện tích sànng, bờ, bdiện tích sàni sông, hồ phạt... Đọc tiếp »

Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao vừa được Chính phủ Ban hành. Trong đã, việc xác định tiền sử dụng đất đối với các trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất... Đọc tiếp »

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản số 3936/UBND - ĐT gửi các Sở TNMT Hà Nội, Xây dựng, UBND quận Đống Đa cóng các đơn vị liên quan về việc duy trì chất lượng nước, cảnh quan môi trường hồ Hoàng Cầu (quận Đống Đa). Theo đó,  TP Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân nuôi, thả cá phục vụ mục đích kinh doanh để trdiện... Đọc tiếp »

đã ldiện tích sàn chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và môi trường Nguyễn Linh Ngọc tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 thàng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Tổng cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam tổ chức Sáng Ngày 7/7 tại Hà Nội. Tham dự Hội nghị có đại diện các Vụ trực thuộc... Đọc tiếp »