Ngày 15/5, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 3382 /BTNMT-ĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện quy định của pháp luật về đất đai. Ngày 03 tháng 4 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều... Đọc tiếp »

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Công văn số 3054/BTNMT-QHPTTNĐ ngày 4/5/2023 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản. Thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại... Đọc tiếp »

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 6/5/2023 về việc uỷ quyền quyết định giá đất cụ thể.  Nghị quyết nêu rõ: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Kết luận số 14-KL/TW ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ Chính trị và... Đọc tiếp »

Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 và xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về kết quả thực hiện kế hoạch lấy ý kiến nhân dân và việc tiếp thu, giải trình ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa... Đọc tiếp »

Sau thời gian tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân, hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gấp rút tiến hành phân loại, giải trình, tiếp thu ý kiến của nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Phóng viên Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Đào Trung Chính - Cục trưởng Cục Quy hoạch... Đọc tiếp »

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã thể chế các định hướng trong Văn kiện Đại hội Đảng khóa XIII, các Nghị quyết, kết luận của Đảng, của Quốc hội. Đặc biệt đã thể chế hóa chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 và giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn, phù... Đọc tiếp »

Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tính đến sáng 13/3 đã có 7979 lượt ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân lượt ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên website lấy ý kiến nhân dân (https://luatdatdai.monre.gov.vn).   Nội dung góp ý nhiều nhất tập trung vào... Đọc tiếp »

Ngày 22/2, Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tham gia đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).   Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Hải Hoa, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh: Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là đạo luật rất quan trọng, tác động trực... Đọc tiếp »