Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 590911 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 14/11/2019

15/04/2024
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Quyết định số 147/QĐ-VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN  ngày 13/04/2024 của Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 590911 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 14/11/2019 cho ông Hà Hoàng Đạt và bà Nguyễn Thị Thương tại số 116D1 ngõ 12 phố Chính Kinh, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Chi tiết kèm file đính kèm.