Hội Nông dân Thành phố đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

13/03/2023
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 22/2, Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tham gia đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).  
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Hải Hoa, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh: Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là đạo luật rất quan trọng, tác động trực tiếp đến mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh của đất nước nói chung và của từng Bộ, ngành, địa phương nói riêng, đặc biệt là đối với ngành Nông nghiệp và với các hộ nông dân bởi đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt, tham gia vào tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, Hợp tác xã nông nghiệp và các hộ nông dân sản xuất nông nghiệp.   
Nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết  của cán bộ, hội viên, nông dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng và tạo sự đồng thuận trong các cấp Hội và nông dân về việc hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); đồng thời, để nâng nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hệ thống Hội Nông dân Thành phố đối với việc tham gia góp ý kiến sửa đổi Luật đất đai và thi hành Luật Đất đai.  
Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát huy trí tuệ, tâm huyết tham gia đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến các nội dung trọng tâm của dự thảo Luật, gồm: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng kí đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; hộ gia đình sử dụng đất…
 
Qua đó, góp phần hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), bảo đảm chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả; phản ánh ý chí, nguyện vọng, vì lợi ích của cộng đồng xã hội và người dân; đồng thời, tạo không gian, nguồn lực cho sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.