Đại hội Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nhiệm kỳ 2022 - 2027

13/05/2022
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Chiều ngày 11/05/2022, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dự Đại hội có các đồng chí: Dương Thị Ngọc - Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Thành phố; Lê Anh Thư – Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Trưởng, phó các phòng đơn vị thuộc Sở cùng 60 đoàn viên Thanh niên đại diện cho các Chi đoàn Thanh niên trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cùng tham dự.               
Nhiệm kỳ 2017 - 2022, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn thanh niên cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có nhiều khởi sắc và có bước phát triển mới. Các mặt công tác của Chi đoàn được triển khai sâu rộng với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng, tạo không khí thi đua sôi nổi, tích cực trong đoàn viên thanh niên, góp phần nâng cao nhận thức, định hướng chính trị và cổ vũ đoàn viên thanh niên rèn luyện, phấn đấu vươn lên trong lao động, học tập và công tác; xung kích đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Chất lượng đoàn viên và chất lượng tổ chức hoạt động đoàn tại các Chi Đoàn cũng được nâng cao, thúc đẩy công tác Đoàn thanh niên Sở ngày càng phát triển toàn diện và vững chắc, được Đảng uỷ và lãnh đạo sở ghi nhận. Trong nhiệm kỳ, Đoàn thanh niên Sở đã thực hiện được một số hạng mục phần việc thanh niên. Hưởng ứng Chương trình “Tháng thanh niên", Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè", và các chương trình khác do Đoàn khối phát động. 
Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Thành phố Dương Thị Ngọc đã biểu dương những kết quả mà tập thể cán bộ, đoàn viên thanh niên đoàn cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã nỗ lực, cố gắng đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, khẳng định vai trò quan trọng của tuổi trẻ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị. Đồng thời đề nghị Đoàn Thanh niên Sở cần tiếp tục nâng cao nhận thức chính trị, định hướng lý tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên; tích cực chủ động tham mưu đề xuất, tranh thủ sự chỉ đạo quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy đảng, chính quyền; phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong cơ quan để tạo ra sức mạnh tổng lực cho các hoạt động của đoàn. Tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu với các chi đoàn, đoàn cơ sở bạn …                                 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Giám đốc Sở Lê Anh Thư mong muốn nhiệm kỳ tới Đoàn Thanh niên Sở tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chủ động tham mưu với Đảng ủy, lãnh đạo sở thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, tạo sự đoàn kết, gắn bó, khí thế sôi nổi của thanh niên trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng. Tích cực đề xuất các sáng kiến, giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung toàn sở.
Đại hội đã Bầu ra Ban chấp hành đoàn Thanh niên Sở nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 11 đồng chí. Bầu đại biểu đi dự Đại hội đoàn khối các cơ quan Thành phố.