Hội thảo cải thiện chất lượng không khí Hà Nội

29/07/2020
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Chiều ngày 28/7, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tổ chức Hội thảo cải thiện chất lượng không khí Hà Nội nhằm cập nhật nghiên cứu và đưa ra một số giải pháp trong thời gian tới giúp cải thiện chất lượng không khí Thành phố. Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Lê Tuấn Định chủ trì Hội thảo. Cùng tham dự có đại diện các tổ chức: Ngân hàng Thế Giới, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng và Mạng lưới Không Khí Sạch Việt Nam; Các chuyên gia về môi trường, không khí trong nước và quốc tế.
                                               Phó giám đốc Sở TN&MT HN Lê Tuấn Định phát biểu khai mạc Hội thảo
Phát biểu khai mạc Hội thảo, phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Lê Tuấn Định cho biết, trong những năm qua, trước những thách thức về môi trường, Thành phố Hà Nội đã có những đầu tư nhất định trong công tác kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường. Chất lượng môi trường của Thành phố gần đây đã được cải thiện, đặc biệt tại các khu, cụm công nghiệp và khu dân cư tập trung. Tuy nhiên, công tác quản lý môi trường thành phố vẫn tồn tại nhiều hạn chế như: việc triển khai các dự án đầu tư cho xử lý ô nhiễm môi trường còn chậm; hoạt động quan trắc và kiểm soát nguồn thải còn yếu; ý thức chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của các tổ chức và cá nhân còn thấp; công nghệ sản xuất còn lạc hậu... do đó đã ảnh hưởng đến chất lượng môi trường chung của Thành phố. Bên cạnh đó, quá trình đô thị hóa nhanh kéo theo các hoạt động xây dựng hạ tầng trên khắp thành phố, cùng với sự gia tăng dân số cơ học, số lượng phương tiện giao thông cơ giới tăng mạnh... đã gây ra ô nhiễm môi trường không khí, đặc biệt là ô nhiễm bụi và tiếng ồn. Chất lượng môi trường của Thành phố đã có biểu hiện suy thoái nặng nề. Trong thời gian qua, đã có một số nhận định khác nhau về diễn biến không khí cho thành phố nhưng mang tính định tính và khách quan, chưa có lập luận toàn diện về khoa học, gây hoang mang cho các cơ quan quản lý và cộng đồng dân cư.
Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận đưa ra các giải pháp, các nghiên cứu làm cơ sở để xây dựng các chính sách, giải pháp tổng thể, hiểu quả cải thiện chất lượng không khí cho Hà Nội./.