Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức tập huấn công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

07/11/2019
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Sáng 7/11, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phối hợp với Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn nghiệp vụ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cho các cán bộ là lãnh đạo và cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các quận, huyện, thị xã. Dự hội nghị có Phó tổng Cục trưởng Tổng cục quản lý đất đai Mai Văn Phấn; Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Trọng Đông
Công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 có ý nghĩa và vai trò đặc biệt quan trọng nhằm đánh giá thực trạng tình hình sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính cấp xã, phường, quận, huyện, thành phố và các vùng kinh tế để làm cơ sở đánh giá công tác quản lý sử dụng đất đai của các cấp trong 5 năm qua và đề xuất các cơ chế chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.
                                             Giám đốc Sở TN&MT HN Nguyễn Trọng Đông phát biểu tại Hội nghị
Tại hội nghị, các cán bộ tham dự đã được quán triệt Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 và các nội dung liên quan; tập huấn Thông tư 27/2018/TT- BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm đếm đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; tập huấn nghiệp vụ thống kê, kiểm đếm đất đai, nghiệp vụ điều tra, khoanh vẽ thực địa hiện trạng sử dụng đất.
Hội nghị cũng dành nhiều thời gian thảo luận, giải đáp các thắc mắc nhằm tạo điều kiện tốt nhất để công tác kiểm kê, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 đạt kết quả cao nhất.                                              Phó tổng cục trưởng Tổng cục đất đai Mai Văn Phấn phát biểu tại Hội nghị
Thời gian qua, Hà Nội đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về quản lý đất đai, trong đó có tăng cường công tác quản lý, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đất đai, kịp thời ban hành các văn bản thi hành Luật Đất đai, tạo cơ sở pháp lý cho các cấp và các ngành có cơ sở thực hiện, phục vụ cho người sử dụng đất. Công tác kiểm kê đất đai năm 2019 là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành trong tỉnh nhằm đánh giá chính xác thực trạng sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính các cấp, làm cơ sở để đánh giá tình hình quản lý đất đai trong 5 năm qua. Từ đó đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử đụng đất; đồng thời làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2021 - 2030, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thành phố.                                                                                                    Quang cảnh Hội nghị
Theo kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, cấp xã, phường hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 16/1/2020; cấp quận, huyện hoàn thành trước ngày 1/3/2020; cấp tỉnh, thành phố hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 16/4/2020. Số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 được tính đến ngày 31/12/2019.