Up
Quyết định 2950/QĐ-UBND Về việc thành lập Cụm công nghiệp Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Quyết định 2953/QĐ-UBND Về việc thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Đại Thắng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Quyết định 2952/QĐ-UBND Về việc thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Phú Yên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Quyết định 2951/QĐ-UBND Về việc thành lập Cụm công nghiệp Thiết Bình, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Kế hoạch 137/ KH-UBND Về việc triển khai thực hiện nâng mức tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2021
Quyết định 3230/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường từ khu đô thị Ecorpark đi đường 179, huyện Gia Lâm, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: huyện Gia Lâm, Hà Nội
Quyết định 3231/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường Đa Tốn đi đường Hà Nội - Hải Phòng, huyện Gia Lâm, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: huyện Gia Lâm, Hà Nội
Quyết định 3346/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H2-2, tỷ lệ 1/2000; tại khu đất số 59, tổ 4, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; trong ô quy hoạch K1-1 (phần quy hoạch sử dụng đất)
Quyết định 3449/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Chỉ giới đường đỏ Tuyến đường nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến đô thị vệ tinh Sóc Sơn, đoạn tuyến 1 (từ nút giao đường Võ Nguyên Giáp đến nút giao với đường tỉnh lộ 131), huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, tỷ lệ
Quyết định 3492/QĐ-UBND Về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội