Câu hỏi thường gặp

Câu 120 (1624): Phạm Trung Kiên (kienpt.htnl@gmail.com) Hiện tại để đảm bảo dự phòng nguồn điện, Công ty tôi có lắp đặt 1 máy phát điện Diesel dự phòng với công suất 1500kVA. Tuy nhiên, do chưa sử dụng nên chúng tôi không rõ quy định về khí thải máy phát điện cũng như độ ồn cho phép. Có phải kiểm định khí thải và độ ồn của máy phát điện hay không, hiện tại có quy định nào liên quan đến vấn đề này hay không?
Trả lời:
Việc lắp đặt và sử dụng máy phát điện dự phòng sử dụng nhiên liệu Diesel với công suất 1500 kVA phải tuân thủ quy định của Luật Bảo vệ môi trường. Căn cứ Điều 62 của Luật Bảo vệ môi trường, tại Khoản 1 có quy định “Các nguồn phát thải khí vào môi trường phải được đánh giá và kiểm soát.” và tại Khoản 2 quy định: Tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát thải khí tác động xấu đến môi trường có trách nhiệm giảm thiểu và xử lý bảo đảm chất lượng môi trường không khí theo quy định của pháp luật. - Khí thải phát sinh trong quá trình máy phát điện dự phòng sử dụng nhiên liệu Diesel hoạt động phải được giảm thiểu và xử lý đạt QCTĐHN 01:2014/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ trên địa bàn thành phố Hà Nội và QCVN 20:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ. - Tiếng ồn phát sinh trong quá trình máy phát điện dự phòng hoạt động phải được giảm thiểu và xử lý đạt QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.