Ngày 28/4, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa chủ trì cuộc họp trực tuyến với các đơn vị liên quan về xây dựng Kế hoạch hành động của Ban cán sự đảng Bộ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về “Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác... Đọc tiếp »

Ngày 03/01, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND, triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.   Theo kế hoạch, thành phố sẽ tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC. Trong đó, tập trung vào... Đọc tiếp »

Ngày 26-11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 245/KH-UBND, triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 đối với các sở, cơ quan ngang sở và UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.   Theo đó, căn cứ Chỉ số CCHC được UBND thành phố ban hành, các cơ quan, đơn vị triển khai theo... Đọc tiếp »

Sáng ngày 15/11 đã diễn ra Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước. Hội nghị trực tuyến có sự tham dự của Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng;... Đọc tiếp »

Sáng 1-11, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai Cổng DVCQG. Hội nghị có sự tham dự của đại diện các Bộ, cơ quan ngang Bộ, đại diện Tập đoàn VNPT và kết nối đến 63 tỉnh, thành phố. Dự tại điểm cầu thành phố Hà Nội có đồng... Đọc tiếp »

Sáng 26-9, tại Hà Nội, Ban Cơ yếu Chính phủđã tổ chức hội thảo về mật mã dân sự năm 2019 với chủđề "Quản lý và ứng dụng sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự phục vụ chính phủđiện tử". Hội thảo nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý mật mã dân sự nhằm nâng cao nhận thức,... Đọc tiếp »

Ngày 17/9/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 207/KH-UBND về việc Triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, Triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các nhiệm vụ được giao về... Đọc tiếp »

Ban Chỉ đạo Chương trình số 08/CTr/TU của Thành ủy (khóa XVI) vừa ban hành Kế hoạch số 10-KH/BCĐ, triển khai thực hiện tổng kết thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy về “Đẩy mạnh CCHC, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ CB,... Đọc tiếp »