Ngày 27/3, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 791/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030.     Kế hoạch nhằm mục đích đánh giá toàn diện... Đọc tiếp »

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Quyết định số 1756 /QĐ-BTNMT Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Công bố kèm theo Quyết... Đọc tiếp »

Đến nay, tổng số thủ tục hành chính đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 là 1.501/1.659 thủ tục hành chính, đạt 91%. Theo Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 của TP Hà Nội, trong số 1.501/1.659 thủ tục hành chính (TTHC) triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) thì 1.113 dịch vụ công... Đọc tiếp »

Ưu điểm lớn của Cổng dịch vụ công quốc gia là tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đồng thời còn tạo thêm kênh giám sát việc thực hiện, bảo đảm tính minh bạch trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Chiều 12/6, tại TP Hồ Chí Minh, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ... Đọc tiếp »

Sở Nội vụ, Văn phòng UBND thành phố triển khai các đợt thanh tra, kiểm tra thái độ phục vụ và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp. Tại hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020 của UBND thành... Đọc tiếp »

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở và cơ quan ngang sở; UBND các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố. Cụ thể, Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của 22 sở, cơ quan ngang sở thuộc thành phố trung bình đạt khoảng 72% trở lên, trong đó... Đọc tiếp »

Ngày 28/4, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa chủ trì cuộc họp trực tuyến với các đơn vị liên quan về xây dựng Kế hoạch hành động của Ban cán sự đảng Bộ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về “Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác... Đọc tiếp »

Ngày 03/01, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND, triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.   Theo kế hoạch, thành phố sẽ tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC. Trong đó, tập trung vào... Đọc tiếp »