Trong thời gian qua, Bộ Tài Nguyên và môi trường đã chủ động Xây dựng Dự án Luật; Trình Chính phủ cho ý kiến tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2016. Chính phủ đã giao Bộ Tài Nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, chỉnh lý, hoàn... Đọc tiếp »

Bộ tài chính vừa Ban hành thông tư số 34/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ. Từ ngày 8/6/2017, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ sẽ được áp... Đọc tiếp »

Tại hội nghị triển khai kế hoạch 2017-2022 Dự án Trung tâm vũ trụ Việt Nam tổ chức mới đãy, diện tích sànng Phạm Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm vệ tinh quốc gia (Viện Hdiện tích sànn ldiện tích sànm Khoa học và công nghệ) cho biết, thời gian tới đơn vị tiếp tục Dự án chế tạo vệ tinh NanoDragon (4-6 kg), MicroDragon (10... Đọc tiếp »

Thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế Liên bang Nga về lĩnh vực công nghệ viễn thám trong khuôn khổ đề tài “nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch mạng lưới trạm thu ảnh viễn thám”, Đoàn công tác của Cục viễn thám quốc gia do diện tích sànng Nguyễn Quốc Khdiện tích sànnh, Quyền Cục trưởng dẫn đầu... Đọc tiếp »

Bộ TNMT vừa Ban hành thông tư số 48/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật cơ sở dữ liệu địa là tỷ lệ 1:250.000. thông tư gồm 08 điều quy định các chỉ tiêu kỹ thuật cơ sở dữ liệu địa là tỷ lệ 1:250.000, bao gồm hệ quy chiếu tọa độ, cấu trác nội dung, yêu cầu về trình bày dữ liệu, lược đồ GML trong phdiện tích... Đọc tiếp »

chương trình hành động của Bộ TNMT giai đoạn 2016 – 2020 đối với lĩnh vực viễn thám tập trung vào Xây dựng lĩnh vực viễn thám Phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ quản lý Tài Nguyên, giám sát môi trường, thiên tai, ứng phó với BĐKH, bảo đảm an ninh quốc phòng và... Đọc tiếp »

chương trình hành động của Bộ TNMT giai đoạn 2016 – 2020 đối với lĩnh vực đo đạc và bản đồ (ĐĐ&BĐ) tập trung vào nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đo đạc và bản đồ đáp ứng đầy đủ yêu cầu Phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Phát triển ngành đo đạc và bản đồ trở thành... Đọc tiếp »

Đưa công nghệ viễn thám vào đời sống

(Thứ tư, ngày 11 tháng 01 năm 2017)

Phát triển và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ viễn thám ldiện tích sàn vấn đề cô tônh chất quyết định, đưa công nghệ viễn thám thực sự trở thành công nghệ ứng dụng phục vụ đa ngành, đa lĩnh vực. * giám sát Tài Nguyên – hướng đi chủ đạo trong ứng dụng công nghệ viễn thám Theo đánh giá của Cục viễn thám... Đọc tiếp »