Danh sách các trường hợp đã có quyết định hủy GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định từ ngày 17/5/2021 đến 07/6/2021. Đọc tiếp »

Sáng ngày 07/6/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tổ chức lễ trao quyết định về bổ nhiệm cán bộ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Theo đó, đồng chí Bùi Duy Cường - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã trao quyết định của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội... Đọc tiếp »

Chiều 28/5, Đoàn công tác số 01 và số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy đã khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 31/10/2012, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn huyện Gia Lâm và huyện Mê Linh. Cuộc khảo sát được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ... Đọc tiếp »

Sáng ngày 31/5/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tổ chức lễ trao quyết định của UBND Thành phố Hà Nội về điều động, phân công lãnh đạo đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Theo đó, đồng chí Bùi Duy Cường – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã... Đọc tiếp »

Danh sách các trường hợp đã có quyết định hủy GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định từ ngày 5/4/2021 đến 17/5/2021. Đọc tiếp »

Sáng ngày 24/5/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã trao quyết định của Đảng uỷ khối các cơ quan thành phố Hà Nội về chuẩn y kết quả bầu Chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, chuẩn y kết quả bầu Chủ nhiệm uỷ ban kiểm... Đọc tiếp »