Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 13/7/2024 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.  Nghị định số 88/2024/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành khoản 3 Điều 87, Điều 92, Điều 94, Điều 95, Điều 96, Điều 98, Điều 99, Điều 100, Điều 102, Điều 106, Điều 107,... Đọc tiếp »

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh vừa ký Quyết định số 42/2024/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 về việc ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội.   Theo Quyết định, Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn Thành phố bao gồm: Bảng... Đọc tiếp »

Tại Kỳ họp thứ 17 đang diễn ra, Hội đồng nhân dân Tp Hà Nội đã thông thông qua nhiều nội dung quan trọng về đất đai. Thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 Sáng 2.7, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã thông qua Tờ trình về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn thành phố. Theo Tờ trình của UBND thành... Đọc tiếp »

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh vừa ký Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 07/6/2024 về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của UBND Thành phố quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê hàng năm; đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm;... Đọc tiếp »

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân vừa ký ban hành Quyết định số 678/QĐ-BTNMT ngày 19/3 về việc ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15. Luật Đất đai số 31/2024/QH15 đã được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần... Đọc tiếp »

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 227/QĐ-TTg ngày 12/3/2024 điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg.   Theo Quyết định, điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 được Thủ tướng... Đọc tiếp »

Luật Đất đai là đạo luật quan trọng, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước. Với 16 chương, 260 điều, Luật Đất đai 2024 đã góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường... Đọc tiếp »

Sáng 4/1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về điều chỉnh phân bổ một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 9/3/2022.  Giảm chỉ tiêu sử dụng đất do tỉ lệ thực hiện thấp Theo Báo cáo của Bộ... Đọc tiếp »