UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31-12-2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024.   Theo quyết định, sửa... Đọc tiếp »

Luật Đất đai là một trong những luật rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới mọi người dân, doanh nghiệp, tổ chức. Việc sửa đổi Luật có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tháo gỡ những vướng mắc, giải phóng nguồn lực đất đai, bảo đảm hài hòa lợi ích Nhà nước, người dân và nhà đầu tư. Do đó, xây... Đọc tiếp »

Thực hiện Công điện số 469/CĐ-TTg ngày 25/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, Bộ TN&MT đang xây dựng Dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014... Đọc tiếp »

Góp sức cho bộ Luật Đất đai mới

(Thứ năm, ngày 22 tháng 06 năm 2023)

Sửa Luật Đất đai có lẽ là nội dung lập pháp quan trọng nhất trong năm 2023. Với một bộ luật có sự ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội cũng như đời sống, sinh kế của mỗi người dân thì việc toàn bộ hệ thống chính trị dồn trí và lực để xem xét từng điều khoản là việc cần làm. Mong mỏi lớn nhất... Đọc tiếp »

Ngày 15/5, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 3382 /BTNMT-ĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện quy định của pháp luật về đất đai. Ngày 03 tháng 4 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều... Đọc tiếp »

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Công văn số 3054/BTNMT-QHPTTNĐ ngày 4/5/2023 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản. Thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại... Đọc tiếp »

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 6/5/2023 về việc uỷ quyền quyết định giá đất cụ thể.  Nghị quyết nêu rõ: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Kết luận số 14-KL/TW ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ Chính trị và... Đọc tiếp »

Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 và xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về kết quả thực hiện kế hoạch lấy ý kiến nhân dân và việc tiếp thu, giải trình ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa... Đọc tiếp »