Ngày 01/11/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 6147/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định bảng giá đất để thẩm định dự thảo Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024. Chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc hoạt... Đọc tiếp »

Chiều ngày 31/10, tại Trụ sở cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Tham dự cuộc họp có đại diện các thành viên Ban soạn thảo,... Đọc tiếp »

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND về việc Quy định thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn TP. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng 25/10/2019 và bãi bỏ Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND... Đọc tiếp »

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND về việc Ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP. Theo đó, đối với những dự án, hạng mục đã chi trả xong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định... Đọc tiếp »

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Văn bản số 5258/BTNMT-TCQLĐĐ gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Công văn nêu rõ: Theo kế hoạch thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử... Đọc tiếp »

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép. Công văn nêu rõ: Trong thời gian qua, trên phương tiện thông tin đại chúng và thông tin... Đọc tiếp »

Chiều ngày 30/9, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì cuộc họp lấy ý kiến một số Bộ, ngành liên quan cho dự thảo Nghị định quy định về xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin đất đai và Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai. Báo cáo tại cuộc họp, bà Hoàng... Đọc tiếp »

Ngày 12/9/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 5031/QĐ-UBND về việc Khen thưởng thành tích trong công tác tổ chức, tập huấn chuyên đề "Khiếu kiện về đất đai: Những quy định pháp luật và tình huống, phương án xử lý cụ thể" cho cán bộ, công chức xã, huyện trên địa bàn... Đọc tiếp »