Ngày 17/10/2019, thừa lệnh Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Công văn số 4634/UBND-TKBT về việc thông cáo báo chí về việc tổ chức khắc phục sự cố cung cấp nước sạch tại Nhà máy nước sạch sông Đà, tổ chức cung cấp nước sạch cho nhân dân.Toàn văn văn bản Đọc tiếp »

Ngày 17/9/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 5197/QĐ-UBND về việc Khen thưởng thành tích trong thực hiện phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng". Theo Quyết định, tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 01 cá nhân... Đọc tiếp »

Ngày 19/9/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 5234/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác xây dựng và triển khai Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025. Theo Quyết định, Đồng chí Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm Tổ... Đọc tiếp »

Ngày 17/9/2019, thừa lệnh Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Công văn số 4029/UBND-TKBT về việc chấn chỉnh chế độ tham dự các cuộc họp của UBND Thành phố. Theo đó, yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố, chủ tịch... Đọc tiếp »

Ngày 20/8/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 181/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết... Đọc tiếp »

Trong nội dung Công văn số 1243-CV/TU, ban hành ngày 23/8, Thành ủy Hà Nội đã cho ý kiến về việc thực hiện kiến nghị của các đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN).   Công văn nêu rõ, sau khi xem xét Báo cáo kết quả “Khảo sát, đánh giá tình trạng tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp... Đọc tiếp »