Quyết định Về việc hủy; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Bùi Quang Ngọc và bà Nguyễn Thị Huyền tại địa chỉ: KTT Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình, phường Văn Mỗ, thị xã Hà Đông, tình Hà tây (nay là phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội)

15/04/2024
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Quyết định số 14/QĐ-CNVPĐKĐĐ  ngày 15/04/2024 của Văn phòng đăng ký đất đai – chi nhánh quận Hà Đông về việc hủy; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Bùi Quang Ngọc và bà Nguyễn Thị Huyền tại địa chỉ: KTT Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình, phường Văn Mỗ, thị xã Hà Đông, tình Hà tây (nay là phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội)

Chi tiết kèm file đính kèm.