Quyết định Về việc hủy; cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn Viết Định tại xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

15/04/2024
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Quyết định số 13/QĐ-CNHCM  ngày 12/04/2024 của Văn phòng đăng ký đất đai – chi nhánh huyện Chương Mỹ về việc hủy; cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn Viết Định tại xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Chi tiết kèm file đính kèm.