Thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ pháp lý phục vụ công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và công trình gắn liền với đất phần diện tích thương mại, dịch vụ và tầng hầm thuộc Dự án Công trình hỗn hợp dịch vụ công cộng, thương mại, nhà trẻ và căn hộ chung cư tại số 02 Đặng Thai Mai, phường Quảng An, quận Tây Hồ do Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil làm chủ đầu tư

15/04/2024
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Công văn số 2723/STNMT- ĐKTKĐĐ ngày 11/04/2024 của Sở Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội về việc kết quả kiểm tra hồ sơ pháp lý phục vụ công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và công trình gắn  liền  với đất phần  diện  tích  thương  mại, dịch vụ và tầng hầm thuộc Dự án Công trình hỗn hợp dịch vụ công cộng, thương mại, nhà trẻ và căn hộ chung cư tại số 02 Đặng Thai Mai, phường Quảng An, quận Tây Hồ do Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil làm chủ đầu tư

Theo công văn đính kèm.