Góp ý với dự thảo Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội

02/02/2023
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội về góp ý dự thảo Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đăng tải công khai Dự thảo Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội về 1 số nội dung liên quan tới công tác Quản lý đất đai của Thành phố. Sở Tài nguyên Môi trường xin ý kiến góp ý của các đơn vị có liên quan
Chi tiết tại Fie đính kèm 
Văn bản xin ý kiến góp ý  
Chi tiết dự thảo