Tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid – 19

05/02/2021
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Thực hiện chỉ đạo của Thành uỷ Hà Nội về tăng cường lãnh đạo các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn Thành phố; Văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 Thành phố; Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung sau:
Các cấp uỷ chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc, các Phòng, ban, đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid -19; Hướng dẫn của Bộ y tế và Chỉ đạo của Thành phố; các Văn bản chỉ đạo của Sở về công tác phòng chống dịch Covid-19.
Triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 lên cao hơn một mức; Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch, tăng cường đề cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan, lơ là. Thực hiện tốt thông điệp “5K”.
Cử người ghi nhận các hoạt động ra vào trụ sở của cơ quan, đơn vị. Đảm bảo khoảng cách tiếp xúc, các vật tư như nước sát khuẩn, khẩu trang cho khách đến liên hệ công tác.
Yêu cầu 100% cán bộ tại đơn vị cài ứng dụng Bluezone để theo dõi người tiếp xúc Covid-19.