Thông báo về việc kiểm tra, đính chính dữ liệu đăng ký thi tuyển công chức Thành phố làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020

11/11/2020
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo để các Phòng, đơn vị thuộc Sở có chỉ tiêu thi tuyển công chức và các thí sinh đăng ký dự thi vào công chức làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại dữ liệu, các thông tin cá nhân, đặc biệt là các nội dung quan trọng trong phiếu đăng ký dự thi. Nếu có sai sót cần đính chính, đề nghị thí sinh dự thi làm đơn theo mẫu giửi kèm dưới đây và mang bản sao các giấy tờ chứng minh đến Sở Nội Vụ để được đính chính. Thời gian đền nghị đính chính từ 06/11/2020 đến 17h ngày 12/11/2020.