Thông báo về việc đổi tên miền của Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

23/10/2019
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Từ ngày 15/10/2019, Tên miền chính thức của trang cổng thông tin điện từ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là: http://sotnmt.hanoi.gov.vn/ .Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị được biết để tiện khai thác, sử dụng trong quá trình truy cập trang cổng thông tin.