Khen thưởng thành tích trong thực hiện phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng"

24/09/2019
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 17/9/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 5197/QĐ-UBND về việc Khen thưởng thành tích trong thực hiện phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng".

Theo Quyết định, tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 01 cá nhân có thành tíchtrong thực hiện phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng" trên địa bàn thành phố Hà Nội. 
Mức tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân theo quy định tại Điều 73, Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ./.

Theo thudo.gov.vn 22/9/2019