Thành lập tổ công tác xây dựng và triển khai Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025

24/09/2019
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 19/9/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 5234/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác xây dựng và triển khai Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025.
Theo Quyết định, Đồng chí Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm Tổ trưởng; đồng chí Nguyễn Văn Phong - ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy làm tổ phó; 06 đồng chí thành viên là đại diện các đơn vị có liên quan; 04 đồng chí ở bộ phận giúp việc tổ công tác là đại diện các đơn vị có liên quan.
Tổ Công tác có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND Thành phố xây dựng và triển khai Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý các cơ quan báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025; Các thành viên được phép sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền quy định để triển khai thực hiện nhiệm vụ; Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ./.
Theo thudo.gov.vn 22/9/2019