Câu hỏi thường gặp

Câu 131: Nguyễn Diệu An (dinhthihien.hn@gmail.com) Đơn vị tôi xả nước thải sinh hoạt đã qua hệ thống xử lý ra hệ thống thoát nước mưa chung của khu vực và nguồn tiếp nhận cuối cùng là Hồ Tây. Vậy đơn vị chúng tôi phải xử lý chất lượng nước đạt cột nào? Trong QCVN 14:2008/BTNMT và quy định tại Thông tư, Nghị định nào?
Trả lời:
Chi cục Bảo vệ môi trường đã có văn bản báo cáo Phó Giám đốc Sở Lê Tuấn Định giao phòng Tài nguyên nước chủ trì tổng hợp trả lời câu hỏi số 131 báo cáo Lãnh đạo Sở và gửi Trung tâm công nghệ thông tin tài nguyên môi trường Hà Nội theo quy định.