Chiều 15/02, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung chủ trì họp Ban chỉ đạo Xây dựng chính quyền điện tử thành phố Hà Nội. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý, lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và đại diện các đơn vị cung cấp hạ tầng, dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT). Theo... Đọc tiếp »

ngày 16/01, UBND TP Hà Nội Ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND, triển khai tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2018 của Thành phố.   Theo kế hoạch, Văn phòng UBND Thành phố và các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, tài chính, Khoa học và công nghệ, thông tin và truyền thông thực hiện... Đọc tiếp »

Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ lấy năm 2018 là năm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” làm trọng tâm hành động, Bộ TNMT đã theo sát... Đọc tiếp »

ngày 26/12/2018, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 239/KH-UBND về công tác PHÒNG, chống tham nhũng năm 2019 của Thành phố Hà Nội. Theo đó, nhằm tăng cường sự Lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và Chính quyền các cấp, các ngành, nhất ldiện tích sàn trách nhiệm của người đứng đầu... Đọc tiếp »

ngày 25/12/2018, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách Nhà nước. Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm giao Sở tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ tài chính và các cơ quan trung ương... Đọc tiếp »

Chiều 28/12, tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ triển khai nhiệm vụ năm 2019, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã cho rằng: Chủ trương của Chính phủ về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; cải cách hành chính toàn diện, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho... Đọc tiếp »