Ngày 27/7, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 2416/UBND-KSTTHC về việc phân cấp, ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, Thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc UBND TP, UBND cấp huyện thực hiện rà soát các thủ tục hành chính thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP... Đọc tiếp »

Ngày 20/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2312/UBND-KSTTHC về thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Theo đó, để làm tốt nhiệm vụ trên, Văn phòng UBND Thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tiếp tục rà soát thủ tục hành chính và điều kiện bảo đảm... Đọc tiếp »

Ngày 25/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và các nội dung của Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022. Theo đó, các cấp, các ngành thành... Đọc tiếp »

Ngày 28/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, nội dung tuyên truyền nêu bật vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm soát thủ tục hành chính, việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một... Đọc tiếp »

  Sau khi Luật Đất đai năm 2013 được Quốc hội ban hành, Bộ TN&MT đã trình Chính phủ ban hành 6 Nghị định; đồng thời, Bộ cũng đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan ban hành theo thẩm quyền 35 Thông tư và Thông tư liên tịch quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai trên tinh thần cải cách thủ... Đọc tiếp »

Ngày 22/3, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 820/UBND-NC về việc thông qua báo cáo kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính thành phố Hà Nội. Theo đó, trên cơ sở báo cáo của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội về kết quả... Đọc tiếp »

Ngày 24/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1003/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; rà soát, thống kê, xây dựng quy trình thủ tục hành chính liên thông năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, kế hoạch này sẽ sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định,... Đọc tiếp »

Chiều 17/3, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 06 thành phố Hà Nội chủ trì phiên họp lần 1 với Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ. Tham dự phiên họp về phía Trung ương có Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường... Đọc tiếp »